МОТИВАЦИОННА ТЕРАПИЯ

С правилните въпроси открийте пътя

*Сесии и консултации могат да се провеждат и он-лайн.

В този процес моята роля е с внимание и грижа към индивидуалните ви нужди да ви подпомогна да откриете своя път. Често, за тази цел използваме най-близките си приятели, но това, както добри страни има и негативи.

 • Приятелите не винаги могат да бъдат безпристрастни, докато мотивационният терапевт е професионално задължен да бъде такъв.
 • Задачата ми е да ви задавам правилните въпроси, без да ви подсказвам или внушавам отговори. Отговорите са единствено и само ваши.
 • Целта на процеса е да ви направи по-уверени, по-самостоятелни, по-решителни. Да изкара от вас пълния потенциал и да ви помогне да го реализирате.

Обикновено хората се обръщат към мотивационен терапевт когато:

 • Трудно намират баланс между личен и професионален живот
 • Изпитват затруднения в общуването с партньора
 • Изпитват затруднения в откриването на партньор
 • Искат да сменят професионалното си поприще, но нямат яснота как да го направят и в каква посока да поемат
 • Изпитват затруднения с изпълнението на задачите, които са си поставили. Зациклят и това ги демотивира

В изброените и други подобни случаи тези сесиите могат да бъдат изключително полезни и да ви помогнат да излезете от омагьосания кръг, в който сте. Фокусът в сесиите е бъдещето. Избягваме лекуването на минали травми и се фокусираме в тук и сега, за да се развивате в желаната от вас посока в бъдеще.

Как може да заявите сесия?

 • Обадете се или пишете, за да запазите час за безплатна консултация. На този етап срещата е за да уточним предизвикателството, върху което искате да работим. Това, което ви тревожи. Както и да планираме протичането на следваща или следващи срещи.
 • В следващата среща изграждаме ясен и конкретен план за действие, който ще помогне за преодоляване на препятствията пред вас. Поставяме конкретни параметри и срокове.
 • Проследяваме резултатите.
 • Сесиите продължават толкова, колкото вие прецените, че имате нужда. Срещата ни може да бъде еднократна или да продължи във времето. Вие решавате. Най-важно е да знаете, че участвате активно в процеса и от вас зависи колко бързо и добре ще се справите. Моята задача е да ви помогна промяната ви да има дълготраен резултат.