прегърни своята уникалност

Маруся Пашкова Терапия
Човек идва чрез божествената светлина и енергия в себе си

Цялото знание е в нас. Силата и куража да се променяме са в нас. Всеки от нас е част от божественото цяло. Някъде по пътя забравяме за това. Лутаме се. Страдаме. Преживяваме, но винаги, когато обърнем поглед навътре виждаме, че всички решения са там. Тогава се раждаме отново. Като феникси от пепелта. Такова е и времето, в което живеем. Колкото и парадоксално да звучи, съграждането на новото идва през/чрез разрушението. И така, когато човек е най-отчаян и обезсърчен, винаги трябва да знае, че предстои едно ново раждане.

Родова терапия

Както вероятно повечето хора знаят, всеки от нас наследява определени семейни модели, възприемайки ги несъзнателно от предците си. Тези модели могат да бъдат както положителни (творчески способности, талант и умения), така и негативни. Последните, като страхове и необясними емоционални състояния спират потока на жизнена енергия към нас и често се отразяват пагубно върху живота ни.

Регресивна терапия

Регресионна терапия или както често може да бъде срещната, „терапия на минали
животи” е метод, който помага за решаване на редица проблеми в личните отношения, както и
различни социални конфликти. Методът се базира най-общо на повторно преживяване на спомени,
които пазим в подсъзнанието си и които, по една или друга причина са блокирани от съзнанието.
Използвайки регресията като терапия, имаме възможност да се справим с редица страхове, блокажи,
както и негативни модели на поведение, чийто корен много често се открива в миналото. Важно е да
уточним, че когато говорим за минало, в това число влизат както периода на детството и
ембрионалния период, така и предишни прераждания.

време регресия терапия
Marusya-6
Мотивационна терапия

Целта на мотивационната терапия (за нас много по-разбираемо от лайфкоучинг) е да ви направи по-уверени, по-самостоятелни, по-решителни. Да изкара от вас пълния потенциал и да ви помогне да го реализирате.

Какво казват те:

Отзиви

Подкаст